Những quỹ định mới của ngân hàng nhà nước mở đường cho ví điện tử phát triển

Thông tư 23/2019/TT-NHNN vừa được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, có hiệu lực thi hành từ 7/1/2020. Những quy định mới này theo Fiin Credit sẽ là […]