Ngân hàng mở là cơ hội bùng nổ của ngành tài chính

Trong hai năm gần đây, người dùng ngày càng dễ dàng thực hiện các thao tác trên tài khoản ngân hàng như kiểm tra số dư tài khoản, dư nợ vay, gửi tiết kiệm, vay ngân hàng, đầu tư tài chính, thanh toán hóa đơn… khi có thể trực tiếp thực hiện trên ứng dụng, không cần truy cập website Internet Banking nhờ có ngân hàng mở.