Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – VIO 2019 là cơ hội phát triển cho doanh nghiệp

Theo các chuyên gia, Fintech ở Việt Nam đang có xu hướng “lấn chiếm” thị phần bán lẻ của các ngân hàng truyền thống, khi mà hiện nay, dựa trên công nghệ tài chính, nhiều mô hình và sản phẩm tài chính số hoá đã […]