Chương trình “Đặc quyền ưu đãi – gắn kết dài lâu” cùng thẻ tín dụng VIBng trình “Đặc quyền ưu đãi – gắn kết dài lâu” cùng thẻ tín dụng VIB

Hiện nay, trên thị trường tài chính ngân hàng, thẻ tín dụng có lẽ là loại thẻ được mọi người lựa chọn sử dụng nhiều nhất. Với các ngân hàng, đây vẫn là thị trường có nhiều thị phần, nhiều tiềm năng để khai khác. Để thu […]

Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – VIO 2019 là cơ hội phát triển cho doanh nghiệp

Theo các chuyên gia, Fintech ở Việt Nam đang có xu hướng “lấn chiếm” thị phần bán lẻ của các ngân hàng truyền thống, khi mà hiện nay, dựa trên công nghệ tài chính, nhiều mô hình và sản phẩm tài chính số hoá đã […]